OKRA Zemst

OKRA heeft een aanbod
 • Contact en vriendschap centraal.
 • Het aanbod even verscheiden als de groep 55-plussers.
 • Kwaliteit voor alles.
 • Hier meteen een greep uit het aanbod: fietstocht, museumbezoek, cursus photoshop, voordracht over de islam, samenzang, bloemschikken, reis naar de Algarve of China, discussiemiddag over zingeving en kookles.
 • 'Mee te maken' dicht bij huis of wat verder weg.
 • Omringd door leeftijdgenoten.
 • Tien keer per jaar een ledenmagazine om u tegen te zeggen.
 • Dit alles best betaalbaar.
OKRA behartigt de belangen van 55-plussers
 • Info en service over pensioenen, inkomen en zorgvoorzieningen.
 • Info over wonen, mobiliteit en een pak andere onderwerpen die 55-plussers aanbelangen.
 • Acties voor de belangen van 55-plussers: daar waar de beslissingen genomen worden maar ook via beïnvloeding van de lokale politiek, manifestaties en ludieke acties.
OKRA bouwt aan een sterke vrijwilligersbeweging
 • Op alle niveaus gedragen door democratisch verkozen vrijwilligers.
 • Ontzettend veel kansen om als vrijwilliger aan de slag te gaan.
 • Aan coaching geen gebrek: vorming, begeleiding, vrijwilligersstatuut en zo meer.

Wil je OKRA echt leren kennen, word dan lid.